Neden BİZ ?

Hukuki Checkup; şirketlerin talebi durumunda, Büromuz tarafından "şirket içi süreçlerin ve (örnekleme yöntemiyle) hukuki içeriğin, şirket çalışanlarından alınacak bilgiler doğrultusunda incelenmesi ve varsa anılan süreçlere ve içeriğe ilişkin hukuki risklerin tespiti ile ileride bu risklerden kaynaklanabilecek maddi ve manevi kayıplar ile hukuki sorumlulukları önleyici tavsiyelerde bulunulması" şeklinde özetlenebilir.

  • Başarılı Örnekler
  • Uzman Kadro
  • Profesyonel Yaklaşım
  • Hızlı Sonuç
img02

EKİBİMİZ

UZMANLIKLARIMIZ

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davasında Sanığın Vekile Ödediği Vekalet Ücreti Maddi Tazminat Olarak Talep Edilebilir
İDARE HUKUKU

Kamuya tanınmış olan üstünlüğün, ülkede yaşayan bireylerin hak ve hürriyetleri ile dengelenmesini ele alan hukuk birimidir. Anayasayı baz aldığını ve temel belirlediğini de belirtmek gerekiyor. İlgili yapının ve idarenin faaliyetlerini de ele alan ve inceleyen bu hukuk birimi, aynı zamanda örgütlenmeye ilişkin kuralları da barındırmaktadır.

TESCİLLİ MARKANIN 5 YIL BOYUNCA KULLANILMAMASININ MÜEYYİDESİ – HÜKÜMSÜZLÜK MÜ, İPTAL Mİ?
İMAR HUKUKU

Yapıya ilişkin kamu hukuku alanında kurallar konulurken aynı zamanda özel hukuk açısından da (mülkiyet hakkı) sınırlamalar mevcuttur. Günümüz şartlarında ise yapılanmanın bir kurala bağlanması gereğini söylemeye dahi gerek yoktur. Ancak bu sınırlamanın ya da konulan kuralların nasıl ve ne şekilde olacağına ilişkin hususların tartışılmasında yarar vardır.

TESCİLLİ MARKANIN 5 YIL BOYUNCA KULLANILMAMASININ MÜEYYİDESİ – HÜKÜMSÜZLÜK MÜ, İPTAL Mİ?
CEZA HUKUKU

Ceza yargılaması üç ana unsurdan oluşur; iddia, savunma ve yargılama. Savunma hakkı, kendisine bir suç isnat edilen kişinin, söz konusu suçu işlemediğini yani masum olduğunu, eylemin meşru müdafaa, zorunluluk hali vs. sebeplerle işlendiğini, işlemiş olmasına rağmen daha az cezayı hak ettiğini veya kişisel cezasızlık sebeplerinin varlığı halinde cezalandırılmaması gerektiğini, yargı makamları önünde ileri sürebilmesidir.

Size özel en üst düzeyde çözümler sunuyoruz.